Lista najważniejszych spraw sądowo – administracyjnych z udziałem kancelarii

Lista zawiera wybór najważniejszych wyroków wydanych przez sądy administracyjne w sprawach powierzonych kancelarii.

I FSK 268/14

I FSK 166/12

I SA/Kr 402/13

I SA/Kr 777/11

II FSK 1783/12

I FSK 393/12

I FSK 394/12

I SA/Kr 1759/14

III SA/Wr 105/10

III SA/Kr 1083/13

I SA/Kr 527/13

I SA/Kr 519/13

III SA/Kr 279/13

I SA/Kr 915/15

III SA/Wa 3079/12

III SA/Wa 87/13

I SA/Kr 1828/14

III SA/Wa 1091/09

III SA/Kr 324/10

I SA/Kr 979/09

III SA/Kr 588/13