Skorzystaj z tarczy

Posted Posted in podatkowa tarcza antykryzysowa, Praktyka, tarcza antykryzysowa, zus

Podaję dwa dobre źródła wiedzy o rozwiązaniach tarczy antykryzysowej. Prosty opis, instrukcje krok po kroku. Przykłady i infografiki. Po pierwsze;  Przewodnik ZUS o: 1. zwolnieniu ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020, 2. świadczeniu postojowym dla samozatrudnionych i zleceniobiorców oraz wykonawców umów o dzieło 3. odroczeniu i rozłożeniu na raty składek Są instrukcje krok […]

Projekt tarczy antykryzysowej bez własnej definicji mikroprzedsiębiorcy? [AKTUALIZACJA] Rządowa autopoprawka naprawia błąd

Posted Posted in podatkowa tarcza antykryzysowa, Praktyka, zus

Projekt przepisów o tarczy antykryzysowej w pierwotnej wersji przesłanej do Sejmu 26.3.2020 nie miał własnej definicji „mikroprzedsiębiorcy”. Było odesłanie do Prawa przedsiębiorców. Dlaczego to ważne? Od tego czy jest się tym mitycznym „mikroprzedsiębiorcą” będzie bardzo dużo zależeć. Skorzystamy z wielu dobrych opcji, albo zostaniemy wykluczeni. W projekcie przepisów przesłanym do Sejmu w dniu 26.3.2020 r. […]

Wreszcie ujawniono tekst projektu przepisów o tarczy antykryzysowej

Posted Posted in podatkowa tarcza antykryzysowa, Praktyka, zus

Zostały wreszcie ujawnione projekty tekstów ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową przesłane dziś (26.3.2020) do Sejmu. Projekt ustawy o tarczy antykryzysowej przesłany do Sejmu w dniu 26.3.2020 r. Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej Źródło ze stron sejmowych: Wniesione projekty ustaw którym jeszcze nie został nadany nr druku. Na RCL nie ma na tę […]

Podatkowa tarcza antykryzysowa – przedsiębiorco nie czekaj, zadbaj o płynność w swojej firmie!

Posted Posted in podatkowa tarcza antykryzysowa, Praktyka

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów z dnia 19.3.2020 r. podatkowa tarcza antykryzysowa ma składać się z następujących rozwiązań: 1. Podatnicy ze spadkiem przychodów w 2020 r. o co najmniej 50% w stosunku do przychodów z 2019 r. odliczą stratę za 2020 r. od dochodu wykazanego w zeznaniu na podatek dochodowy za rok 2019 r.  Obowiązywać […]

Odroczenie ZUS z powodu pewnego wirusa – na razie na trzy miesiące

Posted Posted in Praktyka, zus

Krótko. Co można otrzymać? Odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych itp. Nie ma więc mowy (na razie) o umorzeniu składek. Odroczenie? A za jaki okres? Za luty, marzec i kwiecień 2020r. Na jak długo? Odroczenie nastąpić może na okres 3 miesięcy. Co trzeba zrobić? Wypełnić […]

Łańcuchy, quick fix i harmonizacja systemu VAT na własną rękę, czyli podatniku zharmonizuj się sam (na razie)

Posted Posted in podatek od towarów i usług, Praktyka

Miało się zmienić od 1.1.2020 r. Co? M. in. art. 22 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych, w których kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub […]

Wakacje od sądu

Posted Posted in kodeks postępowania cywilnego, Praktyka

Czy prawnik marzy o wakacjach? Choćby 7 dni wolności od obowiązków. Extra! Czy wakacje prawnikowi może dać sąd? Weźmy np. Sąd w Pruszkowie? Oczywiście! Wystarczy, że prawnik sądowi odmówi. Odmówi złożenia zeznań w charakterze świadka w sprawie cywilnej swojego klienta, którego wcześniej bronił w sprawie karnej. Jest szansa na siedem darmowych dni wakacji w areszcie. […]

Nieuzasadnione wzbogacenie podatnika nowym elementem konstrukcyjnym podatku od towarów i usług?

Posted Posted in ordynacja podatkowa, podatek od towarów i usług, Praktyka

W projekcie zmian do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 13.2.2018 r. (por. http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701) wprowadzono jedną istotną zmianę konstrukcyjną dotyczącą mechanizmu zwrotu podatku i obniżenia podatku należnego o różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym z poprzednich okresów . Piszę o tym ponieważ wskutek zmian w ustawie pojawi się dodatkowy nieznany dotąd warunek […]

Reakcja Polski na wyrok TSUE C‑308/16 w sprawie definicji pierwszego zasiedlenia w VAT

Posted Posted in podatek od towarów i usług, Praktyka

W reakcji na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16.11.2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi IS w Warszawie rozpoczęto prace nad zmianą przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług w części dotyczącej definicji „pierwszego zasiedlenia”. Jakie jest praktyczne znaczenie wyroku i projektowanych zmian? Szerszy będzie zakres […]