Wakacje od sądu

Posted Posted in kodeks postępowania cywilnego, Praktyka

Czy prawnik marzy o wakacjach? Choćby 7 dni wolności od obowiązków. Extra! Czy wakacje prawnikowi może dać sąd? Weźmy np. Sąd w Pruszkowie? Oczywiście! Wystarczy, że prawnik sądowi odmówi. Odmówi złożenia zeznań w charakterze świadka w sprawie cywilnej swojego klienta, którego wcześniej bronił w sprawie karnej. Jest szansa na siedem darmowych dni wakacji w areszcie. […]

Nieuzasadnione wzbogacenie podatnika nowym elementem konstrukcyjnym podatku od towarów i usług?

Posted Posted in ordynacja podatkowa, podatek od towarów i usług, Praktyka

W projekcie zmian do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 13.2.2018 r. (por. http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701) wprowadzono jedną istotną zmianę konstrukcyjną dotyczącą mechanizmu zwrotu podatku i obniżenia podatku należnego o różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym z poprzednich okresów . Piszę o tym ponieważ wskutek zmian w ustawie pojawi się dodatkowy nieznany dotąd warunek […]

Reakcja Polski na wyrok TSUE C‑308/16 w sprawie definicji pierwszego zasiedlenia w VAT

Posted Posted in podatek od towarów i usług, Praktyka

W reakcji na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16.11.2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi IS w Warszawie rozpoczęto prace nad zmianą przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług w części dotyczącej definicji „pierwszego zasiedlenia”. Jakie jest praktyczne znaczenie wyroku i projektowanych zmian? Szerszy będzie zakres […]

Zmiana rozumienia pierwszego zasiedlenia w VAT – dodatkowy ból głowy rejenta przy PCC

Posted Posted in podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od towarów i usług, Praktyka

Spór o rozumienie pierwszego zasiedlenia na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług wkroczył na nowy ciekawy poziom. Są pierwsze poważne sygnały o odejściu przez MF od obowiązującej definicji pierwszego zasiedlenia określonej przepisami VAT w art. 2 pkt. 14 ustawy na korzyść potocznego rozumienia tegoż pierwszego zasiedlenia zgodnie z brzmieniem i celem art. 135 […]

A jednak… według NSA odsetki za opóźnienie w zapłacie do innych źródeł

Posted Posted in podatek dochodowy od osób fizycznych

6 czerwca 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania otrzymanych odsetek za opóźnienie w zapłacie ceny za akcje do tzw. „innych źródeł” na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (II FPS 2/16). Uznano, że takie odsetki nie podlegają rozliczeniu w ramach źródła przychodów właściwego dla należności […]

Długotrwała procedura spadkowa – uboczne podatkowe skutki wzrostu wartości nieruchomości przed działem spadku

Posted Posted in podatek dochodowy od osób fizycznych, Praktyka, sukcesja

W praktyce zdarza się kilka sytuacji, w których stosunkowo prosty i jasny przepis art. 10 ust 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. p. d. o f.) może sprawić trudności interpretacyjne. Chodzi mi o końcowy fragment przepisu zakreślający granice czasowe opodatkowania tym podatkiem sprzedaży nieruchomości należącej do majątku prywatnego. Przypomnę, że […]

Rewelacyjny wykład o unijnym rozporządzeniu spadkowym

Posted Posted in sukcesja

Z prawdziwą przyjemnością wysłuchałem dzisiejszego (2.4.2016) wykładu Rejenta Tomasza Kota o zmianach w polskim i europejskim prawie spadkowym w latach 2015/2016.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego […]

Płatnik, kwota netto i zagadkowa teza organu podatkowego

Posted Posted in podatek dochodowy od osób fizycznych

Niedawno doręczono mi decyzję orzekającą o odpowiedzialności Klienta za niepobranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy. Skala wytkniętych płatnikowi naruszeń okazała się wyjątkowo mizerna w porównaniu do nakładu pracy organu i czasu poświęconego przez płatnika w sprawie. Sukces organu podatkowego nie był duży skoro na jedną stronę decyzji przypadało mniej […]

Świadek w postępowaniu podatkowym – kilka uwag

Posted Posted in ordynacja podatkowa

Przepisy ustawy Ordynacja podatkowa (o. p.) dotyczące przesłuchania świadków nie są liczne. Trudno szukać na podstawie tych przepisów odpowiedzi na pytanie o możliwe strategie przeprowadzenia tego dowodu oraz jak w praktyce wygląda pozycja podatnika i jego pełnomocnika w trakcie przesłuchania. Strukturę i przebieg przesłuchania determinuje sposób udokumentowania przesłuchania. Stosownie do przepisu art. 172 par. 2 […]

Gdy przeciwnik procesowy cofa dziwny pozew, choć nie musi tego robić…

Posted Posted in kodeks postępowania cywilnego

W procesie cywilnym z zakresu prawa rzeczowego mojemu przeciwnikowi (po stronie powoda) przytrafiła się niedawno nieciekawa i dziwna sytuacja. Otóż kłopot polegał na wywiedzeniu powództwa w imieniu niewłaściwej osoby. Nie chodziło o błąd w oznaczeniu powoda, lecz o wskazanie osoby, która w nie była legitymowana czynnie do wystąpienia z powództwem przeciwko mojemu Klientowi. Nie jest […]