Awaria poczty elektronicznej – zmiana dostawcy

Posted Posted in administracja

W dniu 27 lutego 2016 mojego dostawcę usług hostingowych, firmę Adweb dotknęła poważna awaria Wskutek awarii w okresie od 27 lutego 2016 do dnia 4 marca 2016 mogły występować trudności z dostarczaniem poczty e-mail na adres e – mail kancelarii. W razie wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z kancelarią. Od dnia 4 marca 2016 hostingiem i […]

Sukcesja w firmie rodzinnej – szkolenie

Posted Posted in sukcesja

W dniu 29 listopada 2015 roku miałem okazje wziąć udział w szkoleniu pt. Sukcesja w firmie rodzinnej. Szkolenie zorganizowała Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie i w założeniu było to pierwsze z cyklu szkoleń poświęconych sukcesji w małym biznesie. Czy była warto? Tak, ale z zastrzeżeniami. Wygłoszone referaty były bardzo nierówne i tylko niektóre z […]

Determinacja i konsekwencja

Posted Posted in podatek od towarów i usług

W wyroku I FSK 268/14 Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął w sprawie mojego Klienta o granicach odpowiedzialności podatnika za podatek o którym mowa w art. 108 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług a to na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-138/12 z dnia 13 kwietnia 2013 roku Rusedespred OOD przeciwko […]

Niespodziewane powodzenie

Posted Posted in podatek dochodowy od osób fizycznych

W wyroku II FSK 1783/12 Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie mojego Klienta rozstrzygnął o możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przez podatnika, który uzyskał odszkodowanie od gminy w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego dla lokatora, któremu nakazano opuszczenie lokalu mieszkalnego. Na etapie administracyjnym – po 4 latach sporu – sprawa została […]

Czy Polska jest jedynym krajem UE, w którym nie obowiązuje jednostronna metoda unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od spadków?

Posted Posted in podatek do spadków i darowizn

Niestety, w świetle wyników konsultacji przeprowadzonej przez Komisję Europejską w sprawie opodatkowania dziedziczenia transgranicznego, na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Z dokumentów sporządzonych w toku konsultacji wynika, że poza Polską wszystkie kraje członkowskie UE, w których obowiązuje podatek od spadków – niezależnie od szczątkowego systemu umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie […]