Tutanota – nowy standard bezpieczeństwa powierzanych danych

Od 4 marca 2016 roku kancelaria korzysta z usług niemieckiej f-my Tutao GmbH z Hannoweru, gdy chodzi o pocztę elektroniczną wychodzącą i przychodzącą na adres kancelaria@holysz.com.pl. Nowy dostawca usług zapewnia pełne szyfrowanie danych przepływających przez skrzynkę i tam przechowywanych.

indeks