Tutanota – szyfrowanie end to end szczególnie wrażliwej korespondencji

W związku z migracją usług pocztowych kancelarii i nawiązaniem współpracy z niemiecką firmą Tutao GmbH z Hannoweru dla Klientów kancelarii dostępna jest opcja podwyższonego zabezpieczenia komunikacji elektronicznej.

Na życzenie, w przypadku szczególnie wrażliwych danych kancelaria może zapewnić przesyłanie i odbiór poufnej korespondencji elektronicznej tak aby nie była ona narażona na podgląd również na serwerze i komputerze Klienta.

indeks