Zmiana rozumienia pierwszego zasiedlenia w VAT – dodatkowy ból głowy rejenta przy PCC

Posted Posted in podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od towarów i usług, Praktyka

Spór o rozumienie pierwszego zasiedlenia na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług wkroczył na nowy ciekawy poziom. Są pierwsze poważne sygnały o odejściu przez MF od obowiązującej definicji pierwszego zasiedlenia określonej przepisami VAT w art. 2 pkt. 14 ustawy na korzyść potocznego rozumienia tegoż pierwszego zasiedlenia zgodnie z brzmieniem i celem art. 135 […]

A jednak… według NSA odsetki za opóźnienie w zapłacie do innych źródeł

Posted Posted in podatek dochodowy od osób fizycznych

6 czerwca 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania otrzymanych odsetek za opóźnienie w zapłacie ceny za akcje do tzw. „innych źródeł” na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (II FPS 2/16). Uznano, że takie odsetki nie podlegają rozliczeniu w ramach źródła przychodów właściwego dla należności […]

Długotrwała procedura spadkowa – uboczne podatkowe skutki wzrostu wartości nieruchomości przed działem spadku

Posted Posted in podatek dochodowy od osób fizycznych, Praktyka, sukcesja

W praktyce zdarza się kilka sytuacji, w których stosunkowo prosty i jasny przepis art. 10 ust 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. p. d. o f.) może sprawić trudności interpretacyjne. Chodzi mi o końcowy fragment przepisu zakreślający granice czasowe opodatkowania tym podatkiem sprzedaży nieruchomości należącej do majątku prywatnego. Przypomnę, że […]

Rewelacyjny wykład o unijnym rozporządzeniu spadkowym

Posted Posted in sukcesja

Z prawdziwą przyjemnością wysłuchałem dzisiejszego (2.4.2016) wykładu Rejenta Tomasza Kota o zmianach w polskim i europejskim prawie spadkowym w latach 2015/2016.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego […]

Płatnik, kwota netto i zagadkowa teza organu podatkowego

Posted Posted in podatek dochodowy od osób fizycznych

Niedawno doręczono mi decyzję orzekającą o odpowiedzialności Klienta za niepobranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy. Skala wytkniętych płatnikowi naruszeń okazała się wyjątkowo mizerna w porównaniu do nakładu pracy organu i czasu poświęconego przez płatnika w sprawie. Sukces organu podatkowego nie był duży skoro na jedną stronę decyzji przypadało mniej […]

Świadek w postępowaniu podatkowym – kilka uwag

Posted Posted in ordynacja podatkowa

Przepisy ustawy Ordynacja podatkowa (o. p.) dotyczące przesłuchania świadków nie są liczne. Trudno szukać na podstawie tych przepisów odpowiedzi na pytanie o możliwe strategie przeprowadzenia tego dowodu oraz jak w praktyce wygląda pozycja podatnika i jego pełnomocnika w trakcie przesłuchania. Strukturę i przebieg przesłuchania determinuje sposób udokumentowania przesłuchania. Stosownie do przepisu art. 172 par. 2 […]

Gdy przeciwnik procesowy cofa dziwny pozew, choć nie musi tego robić…

Posted Posted in kodeks postępowania cywilnego

W procesie cywilnym z zakresu prawa rzeczowego mojemu przeciwnikowi (po stronie powoda) przytrafiła się niedawno nieciekawa i dziwna sytuacja. Otóż kłopot polegał na wywiedzeniu powództwa w imieniu niewłaściwej osoby. Nie chodziło o błąd w oznaczeniu powoda, lecz o wskazanie osoby, która w nie była legitymowana czynnie do wystąpienia z powództwem przeciwko mojemu Klientowi. Nie jest […]

Mała statysfakcja

Posted Posted in ordynacja podatkowa

W jednej z powierzonych mi spraw spierałem się z Dyrektorem Izby Skarbowej w Krakowie co do tego czy przewlekłe postępowanie podatkowe, w którym dochodzi do uchylenia decyzji wydanych w pierwszej instancji przez organ odwoławczy tamuje naliczanie odsetek za zwłokę na podstawie przepisu art. 54 § 1 pkt 7 w zw. z § 3 o. p. […]

Tutanota – szyfrowanie end to end szczególnie wrażliwej korespondencji

Posted Posted in administracja

W związku z migracją usług pocztowych kancelarii i nawiązaniem współpracy z niemiecką firmą Tutao GmbH z Hannoweru dla Klientów kancelarii dostępna jest opcja podwyższonego zabezpieczenia komunikacji elektronicznej. Na życzenie, w przypadku szczególnie wrażliwych danych kancelaria może zapewnić przesyłanie i odbiór poufnej korespondencji elektronicznej tak aby nie była ona narażona na podgląd również na serwerze i […]