A jednak… według NSA odsetki za opóźnienie w zapłacie do innych źródeł

6 czerwca 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania otrzymanych odsetek za opóźnienie w zapłacie ceny za akcje do tzw. „innych źródeł” na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (II FPS 2/16). Uznano, że takie odsetki nie podlegają rozliczeniu w ramach źródła przychodów właściwego dla należności głównej. Pytanie prawne, na które odpowiedziano w uchwale postawiono w sprawie II FSK 412/15 – w postanowieniu z dnia 2 marca 2016. Uchwała ma duże znaczenie praktyczne. Jej znaczenie nie ogranicza się jedynie do odsetek naliczonych w związku z opóźnioną zapłatą za akcie. Podjęcie uchwały przełoży się zwłaszcza na praktykę opodatkowanie odsetek za opóźnienie w zapłacie świadczeń opodatkowanych stawką liniową (poza źródłem działalność gospodarcza). Podatnicy będą się musieli liczyć z opodatkowaniem według skali.

Czekamy na uzasadnienie.