Zmiana rozumienia pierwszego zasiedlenia w VAT – dodatkowy ból głowy rejenta przy PCC

Spór o rozumienie pierwszego zasiedlenia na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług wkroczył na nowy ciekawy poziom.

Są pierwsze poważne sygnały o odejściu przez MF od obowiązującej definicji pierwszego zasiedlenia określonej przepisami VAT w art. 2 pkt. 14 ustawy na korzyść potocznego rozumienia tegoż pierwszego zasiedlenia zgodnie z brzmieniem i celem art. 135 ust 1 lit. j w zw. z art. 12 ust 1 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W uproszczeniu, spór dotyczy tego czy do uznania budynku za zasiedlony i do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w VAT przy dostawie budynku wystarczy oddanie do użytkowania i używanie tego budynku do czynności opodatkowanych, czy też to konkretne oddanie w użytkowanie budynku musi następować w wykonaniu czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (np. musi być wynajem, sprzedaż po wybudowaniu).

Pojedyncze wyroki NSA z 2015 (w tym: I FSK 382/14)  sprowokowały NSA do zadania pytania prejudycjalnego do TSUE w tym wątku – w dniu 23.2.2016 sygn. I FSK 1573/14.

Nie wiem tego, ale jest prawdopodobne, że ww. presja przełożyła się na zmianę podejścia MF do tej kwestii. Wyrazem tego jest sprawa jednej z interpretacji indywidualnych dotyczących kwestii pierwszego zasiedlenia. MF zmienił swoją wcześniejszą interpretację (IPPP3/4512-873/15-2/RD) opartą o brzmienie polskiej ustawy na korzyść potocznego rozumienia oddania do użytkowania zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE (sygn nowej interpretacji: PPP3/4512-873/15-3/S/RD).

Dlaczego wszystko to przełoży się na ból głowy notariuszy?

Otóż dość często nawet obecne brzmienie polskiej ustawy mogło budzić trudności interpretacyjne w zakresie obowiązku rozliczenia VAT od transakcji obejmującej dostawę budynków a to wprost przekładało się na ból głowy przy ustaleniach dot. poboru podatku od czynności cywilnoprawnych przez notariusza. Do tego wszystkiego – w okresie przejściowym (czyli w praktyce do zmian w polskiej ustawie VAT) – dojdzie jeszcze niepewność czy symptomy zmiany w rozumieniu pierwszego zasiedlenia są już na tyle wyraźne aby bezpiecznie przyjąć je do praktyki.