A jednak… według NSA odsetki za opóźnienie w zapłacie do innych źródeł

Posted Posted in podatek dochodowy od osób fizycznych

6 czerwca 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania otrzymanych odsetek za opóźnienie w zapłacie ceny za akcje do tzw. „innych źródeł” na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (II FPS 2/16). Uznano, że takie odsetki nie podlegają rozliczeniu w ramach źródła przychodów właściwego dla należności […]

Długotrwała procedura spadkowa – uboczne podatkowe skutki wzrostu wartości nieruchomości przed działem spadku

Posted Posted in podatek dochodowy od osób fizycznych, Praktyka, sukcesja

W praktyce zdarza się kilka sytuacji, w których stosunkowo prosty i jasny przepis art. 10 ust 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. p. d. o f.) może sprawić trudności interpretacyjne. Chodzi mi o końcowy fragment przepisu zakreślający granice czasowe opodatkowania tym podatkiem sprzedaży nieruchomości należącej do majątku prywatnego. Przypomnę, że […]

Płatnik, kwota netto i zagadkowa teza organu podatkowego

Posted Posted in podatek dochodowy od osób fizycznych

Niedawno doręczono mi decyzję orzekającą o odpowiedzialności Klienta za niepobranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy. Skala wytkniętych płatnikowi naruszeń okazała się wyjątkowo mizerna w porównaniu do nakładu pracy organu i czasu poświęconego przez płatnika w sprawie. Sukces organu podatkowego nie był duży skoro na jedną stronę decyzji przypadało mniej […]

Niespodziewane powodzenie

Posted Posted in podatek dochodowy od osób fizycznych

W wyroku II FSK 1783/12 Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie mojego Klienta rozstrzygnął o możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przez podatnika, który uzyskał odszkodowanie od gminy w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego dla lokatora, któremu nakazano opuszczenie lokalu mieszkalnego. Na etapie administracyjnym – po 4 latach sporu – sprawa została […]