Podatkowa tarcza antykryzysowa – przedsiębiorco nie czekaj, zadbaj o płynność w swojej firmie!

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów z dnia 19.3.2020 r. podatkowa tarcza antykryzysowa ma składać się z następujących rozwiązań:

1. Podatnicy ze spadkiem przychodów w 2020 r. o co najmniej 50% w stosunku do przychodów z 2019 r. odliczą stratę za 2020 r. od dochodu wykazanego w zeznaniu na podatek dochodowy za rok 2019 r.  Obowiązywać ma limit 5 mln. zł. Podatnik skorzysta z tej opcji poprzez korektę zeznania za rok 2019 r. W praktyce będzie mógł to zrobić dopiero w 2021 r, gdy pozna swój wynik za rok 2020 r.

2. Podatnicy notujący ww. spadek przychodów za mc. marzec-maj 2020 w stosunku do analogicznych mc. roku 2019 r. zapłacą później minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych, Proponowana prolongata – do 20.7.2020 r.

3. Dłużnik nie będzie zobowiązany do uwzględnienia przepisów o tzw. złych długach – przy kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy.

4. Mali podatnicy otrzymają możliwość przejścia z zaliczek uproszczonych na korzyść zaliczek obliczanych na podstawie bieżącego dochodu.

5. CIT-8 w późniejszym terminie dla NGO.

6. Odliczenie od CIT i PIT darowizn na cele walki z epidemią.

7. Zaliczki od wynagrodzeń za marzec i kwiecień 2020 systemowo (bez konieczności składania wniosku) do 1.6.2020 r.

8. Czasowa rezygnacja z opłaty prolongacyjnej za rozłożenie na raty, bądź odroczenie podatku stanowiącego dochód budżetu państwa – na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

9. Nowy JPK_VAT wszyscy od 1.7.2020 a nie od 1.4.2020 duzi.

10. Zgłoszenie do CRBR do 1.7.2020 a nie do 13.4.2020.

Nie ma na co czekać. Jest sensowne aby już teraz przygotować się do skorzystania z niektórych oferowanych opcji do polepszenia, albo przywrócenia płynności.

MH