Warunki świadczenia pomocy prawnej

Warunki świadczenia pomocy prawnej

Opis jakości świadczonych usług, zasad dotyczących wynagrodzenia, terminu realizacji zleceń, zawarcia i rozwiązanie umowy