Determinacja i konsekwencja

Posted Posted in podatek od towarów i usług

W wyroku I FSK 268/14 Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął w sprawie mojego Klienta o granicach odpowiedzialności podatnika za podatek o którym mowa w art. 108 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług a to na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-138/12 z dnia 13 kwietnia 2013 roku Rusedespred OOD przeciwko […]