Czy Polska jest jedynym krajem UE, w którym nie obowiązuje jednostronna metoda unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od spadków?

Posted Posted in podatek do spadków i darowizn

Niestety, w świetle wyników konsultacji przeprowadzonej przez Komisję Europejską w sprawie opodatkowania dziedziczenia transgranicznego, na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Z dokumentów sporządzonych w toku konsultacji wynika, że poza Polską wszystkie kraje członkowskie UE, w których obowiązuje podatek od spadków – niezależnie od szczątkowego systemu umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie […]