Gdy przeciwnik procesowy cofa dziwny pozew, choć nie musi tego robić…

Posted Posted in kodeks postępowania cywilnego

W procesie cywilnym z zakresu prawa rzeczowego mojemu przeciwnikowi (po stronie powoda) przytrafiła się niedawno nieciekawa i dziwna sytuacja. Otóż kłopot polegał na wywiedzeniu powództwa w imieniu niewłaściwej osoby. Nie chodziło o błąd w oznaczeniu powoda, lecz o wskazanie osoby, która w nie była legitymowana czynnie do wystąpienia z powództwem przeciwko mojemu Klientowi. Nie jest […]