Odroczenie ZUS z powodu pewnego wirusa – na razie na trzy miesiące

Posted Posted in Praktyka, zus

Krótko. Co można otrzymać? Odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych itp. Nie ma więc mowy (na razie) o umorzeniu składek. Odroczenie? A za jaki okres? Za luty, marzec i kwiecień 2020r. Na jak długo? Odroczenie nastąpić może na okres 3 miesięcy. Co trzeba zrobić? Wypełnić […]