Łańcuchy, quick fix i harmonizacja systemu VAT na własną rękę, czyli podatniku zharmonizuj się sam (na razie)

Posted Posted in podatek od towarów i usług, Praktyka

Miało się zmienić od 1.1.2020 r. Co? M. in. art. 22 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych, w których kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub […]

Nieuzasadnione wzbogacenie podatnika nowym elementem konstrukcyjnym podatku od towarów i usług?

Posted Posted in ordynacja podatkowa, podatek od towarów i usług, Praktyka

W projekcie zmian do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 13.2.2018 r. (por. http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701) wprowadzono jedną istotną zmianę konstrukcyjną dotyczącą mechanizmu zwrotu podatku i obniżenia podatku należnego o różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym z poprzednich okresów . Piszę o tym ponieważ wskutek zmian w ustawie pojawi się dodatkowy nieznany dotąd warunek […]