Niespodziewane powodzenie

Posted Posted in podatek dochodowy od osób fizycznych

W wyroku II FSK 1783/12 Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie mojego Klienta rozstrzygnął o możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przez podatnika, który uzyskał odszkodowanie od gminy w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego dla lokatora, któremu nakazano opuszczenie lokalu mieszkalnego. Na etapie administracyjnym – po 4 latach sporu – sprawa została […]