Płatnik, kwota netto i zagadkowa teza organu podatkowego

Posted Posted in podatek dochodowy od osób fizycznych

Niedawno doręczono mi decyzję orzekającą o odpowiedzialności Klienta za niepobranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy. Skala wytkniętych płatnikowi naruszeń okazała się wyjątkowo mizerna w porównaniu do nakładu pracy organu i czasu poświęconego przez płatnika w sprawie. Sukces organu podatkowego nie był duży skoro na jedną stronę decyzji przypadało mniej […]