Skorzystaj z tarczy

Posted Posted in podatkowa tarcza antykryzysowa, Praktyka, tarcza antykryzysowa, zus

Podaję dwa dobre źródła wiedzy o rozwiązaniach tarczy antykryzysowej. Prosty opis, instrukcje krok po kroku. Przykłady i infografiki. Po pierwsze;  Przewodnik ZUS o: 1. zwolnieniu ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020, 2. świadczeniu postojowym dla samozatrudnionych i zleceniobiorców oraz wykonawców umów o dzieło 3. odroczeniu i rozłożeniu na raty składek Są instrukcje krok […]

Projekt tarczy antykryzysowej bez własnej definicji mikroprzedsiębiorcy? [AKTUALIZACJA] Rządowa autopoprawka naprawia błąd

Posted Posted in podatkowa tarcza antykryzysowa, Praktyka, zus

Projekt przepisów o tarczy antykryzysowej w pierwotnej wersji przesłanej do Sejmu 26.3.2020 nie miał własnej definicji „mikroprzedsiębiorcy”. Było odesłanie do Prawa przedsiębiorców. Dlaczego to ważne? Od tego czy jest się tym mitycznym „mikroprzedsiębiorcą” będzie bardzo dużo zależeć. Skorzystamy z wielu dobrych opcji, albo zostaniemy wykluczeni. W projekcie przepisów przesłanym do Sejmu w dniu 26.3.2020 r. […]

Odroczenie ZUS z powodu pewnego wirusa – na razie na trzy miesiące

Posted Posted in Praktyka, zus

Krótko. Co można otrzymać? Odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych itp. Nie ma więc mowy (na razie) o umorzeniu składek. Odroczenie? A za jaki okres? Za luty, marzec i kwiecień 2020r. Na jak długo? Odroczenie nastąpić może na okres 3 miesięcy. Co trzeba zrobić? Wypełnić […]