Długotrwała procedura spadkowa – uboczne podatkowe skutki wzrostu wartości nieruchomości przed działem spadku

Posted Posted in podatek dochodowy od osób fizycznych, Praktyka, sukcesja

W praktyce zdarza się kilka sytuacji, w których stosunkowo prosty i jasny przepis art. 10 ust 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. p. d. o f.) może sprawić trudności interpretacyjne. Chodzi mi o końcowy fragment przepisu zakreślający granice czasowe opodatkowania tym podatkiem sprzedaży nieruchomości należącej do majątku prywatnego. Przypomnę, że […]

Sukcesja w firmie rodzinnej – szkolenie

Posted Posted in sukcesja

W dniu 29 listopada 2015 roku miałem okazje wziąć udział w szkoleniu pt. Sukcesja w firmie rodzinnej. Szkolenie zorganizowała Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie i w założeniu było to pierwsze z cyklu szkoleń poświęconych sukcesji w małym biznesie. Czy była warto? Tak, ale z zastrzeżeniami. Wygłoszone referaty były bardzo nierówne i tylko niektóre z […]

Czy Polska jest jedynym krajem UE, w którym nie obowiązuje jednostronna metoda unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od spadków?

Posted Posted in podatek do spadków i darowizn

Niestety, w świetle wyników konsultacji przeprowadzonej przez Komisję Europejską w sprawie opodatkowania dziedziczenia transgranicznego, na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Z dokumentów sporządzonych w toku konsultacji wynika, że poza Polską wszystkie kraje członkowskie UE, w których obowiązuje podatek od spadków – niezależnie od szczątkowego systemu umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie […]